You are here:   Home Site   »   Koszty dostawy
Koszty dostawy 

Cennik Podstawowy

Waga w kg Cena
do 5,0 kg 16,00 PLN cena podstawowa*
Paczki Dopłaty do ceny podstawowek*
powyżej 5,0 do 10,0 kg + 3,00 PLN
powyżej 10,0 do 15,0 kg + 6,00 PLN
powyżej 15,0 do 20,0 kg + 9,00 PLN
powyżej 20,0 do 25,0 kg + 12,00 PLN
powyżej 25,0 do 31,5 kg + 15,00 PLN
powyżej 31,5 do 40,0 kg + 25,00 PLN
powyżej 40,0 do 50,0 kg + 35,00 PLN
Paczki** / Palety*** Dopłaty do ceny podstawowej*
powyżej 50,0 do 100,0 kg + 94,00 PLN
powyżej 100,0 do 200,0 kg + 104,00 PLN
powyżej 200,0 do 300,0 kg + 124,00 PLN
powyżej 300,0 do 500,0 kg + 144,00 PLN
powyżej 500,0 do 700,0 kg + 184,00 PLN


* DPD Polska zastrzega sobie prawo do zmiany ceny podstawowej na zasadach przewidzianych w zawartej Umowie lub Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług. Aktualnie obowiązująca cena podstawowa zamieszczona jest w Cenniku Krajowym DPD Classic na stronie: www.dpd.com.pl.
** Dotyczy paczek, w odniesieniu do których cena za usługę ustalana jest na podstawie wagi gabarytowej zgodnie z Art. 6 i 7 Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług.
*** Cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wagę gabarytową nie niższą niż 288 kg. W przypadku, gdy waga gabarytowa lub rzeczywista przekracza 288 kg, cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wyższą wagę. Do ceny każdej paczki/palety należy doliczyć dopłatę paliwową, naliczaną zgodnie z tabelą na stronie: www.dpd.com.pl Ceny nie zawierają podatku VAT.


Usługi i opłaty dodatkowe

Zastrzeżenia doręczenia* Cena
DPD 9:30 (doręczenie do godz. 9:30) 60,00 PLN
DPD 12:00 (doręczenie do godz. 12:00) 30,00 PLN
DPD NA GODZINĘ (zastrzeżenie doręczenia na godzinę) 30,00 PLN
Sobota (nadanie lub doręczenie w sobotę) 15,00 PLN
Niedziela i święta (nadanie lub doręczenie w niedzielę i święta) 30,00 PLN
DPD PRZETARG MONITOROWANY 90,00 PLN
Strefa B2C (BUSINESS TO CONSUMER)** Cena
C.O.D. Usługa za pobraniem*** 5,00 PLN + 1% wartości pobrania
C.O.D. Express Usługa za pobraniem*** 9,00 PLN + 1% wartości pobrania
Doręczenie do rąk własnych 12,00 PLN
Predict SMS 1,00 PLN
Awizo SMS 0,50 PLN
Pakiet Awizo SMS 2,50 PLN
Predict E-mail 0,50 PLN
Awizo E-mail 0,25 PLN
Pakiet Awizo E-mail 0,75PLN
Odbiór własny bezpłatna


* Usługi realizowane zgodnie z Tabelą dostępności usług DPD dostępną na stronie www.dpd.com.pl
** Usługi dostępne również dla B2B (Business to Business).
*** Wpisanie na potwierdzeniu nadania kwoty pobrania powyżej 5 000 PLN powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej i pobranie opłaty z  tego tytułu w wysokości 0,1% kwoty pobrania. Maksymalna kwota pobrania to równowartość 3 000 EUR liczonych w PLN obliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nadano przesyłkę. Ceny nie zawierają podatku VAT

Usługi i opłaty dodatkowe

Inne usługi i opłaty dodatkowe Cena
Zwrot do nadawcy wg cennika podstawowego
Przekierowanie przesyłki (do innego oddziału DPD) wg cennika podstawowego
Przekierowanie przesyłki (w ramach tego samego oddziału DPD) bezpłatnie
DOX wg cennika podstawowego
Przesyłka zwrotna wg cennika podstawowego
Dokumenty zwrotne 10,00 PLN
Paczka niestandardowa 12,00 PLN za paczkę
Sprawdzenie wagi i wymiarów przesyłki 10,00 PLN
Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa:
- powyżej 5 000 PLN do 10 000 PLN
- powyżej 10 000 PLN do 20 000 PLN
- powyżej 20 000 PLN do 50 000 PLN
- powyżej 50 000 PLN

7,00 PLN
12,00 PLN
0,1% zadeklarowanej wartości
0,2% zadeklarowanej wartości
Kolejna próba doręczenia (druga nieskuteczna i każda kolejna) 16,00 PLN
Zlecenie odbioru 10,00 PLN
Potwierdzenie doręczenia przesyłki 6,00 PLN wersja elektroniczna
12,00 PLN wersja papierowa
Magazynowanie 4,00 PLN za każdy dzień
List ręczny 2,00 PLN
Pusty podjazd 10,00 PLN
Czas oczekiwania (na nadanie lub doręczenie przesyłki powyżej 10 min) 10,00 PLN za każde rozpoczęte 10 min


Cena za usługi i opłaty dodatkowe doliczana jest do ceny podstawowej przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług i opłat dodatkowych dostępne są w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług zamieszczonych na stronie www.dpd.com.pl. Ceny nie zawierają podatku VAT.


Continue Shopping

You did not find the parts in our warehouse?

get help

our specialists

 

 

+48 62 732 09 30

Inquiry form:

 

części

parts

łożyska

bearing

hydraulika

hydraulics

akcesoria

accessories