You are here:   Home Site   »   Regulamin
Regulamin 

§1. Informacje ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.agrotopparts.pljest firma Agrotop Kaczmarek Marzena Kaczmarekz siedzibą w Niedźwiedź 1b; 63-500 Ostrzeszów2. Sklep umożliwia Kupującemu (pełnoletniej osobie fizycznej lub firmie) dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.§2. Oferta


1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie www.agrotopparts.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyjątkiem sytuacji gdzie jest wyraźnie zaznaczone,iż jest to cena netto)
2. Ceny nie zawierają kosztów transportu. 
3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
4. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Kupujący będzie poinformowany przez naszego pracownika.
5. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
6. Sklep zastrzega sobie prawo:

• do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie;
• wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
• wycofywania produktów z oferty sklepu;
• przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§3. Zamówienia


1. Zamówienia są przyjmowane przezwybór produktów,dodanie ich do koszyka zakupóworaz zamówienia przez wybór odpowiednich opcji dostawy oraz płatności. Na końcu procesu należy potwierdzić zamówienie na stronie sklepu.
2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest przez pracownika Sklepu telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną.
3. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, ale nie po wysłaniu zamówienia.
4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczychod ich otrzymania nie są realizowane, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany na podany adres e-mail.
6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a firmą Agrotop Kaczmarek Marzena Kaczmarekz siedzibą w Niedźwiedź 1b; 63-500 Ostrzeszów.
7. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
§4. Formy płatności1. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

• gotówka –forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru oraz w przypadku przesyłki pobraniowej 
• przelew (nr konta 39 1090 1173 0000 0001 3440 9645)

 

§5. Dostawa i odbiór


1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są zazwyczaj dostarczane do klienta w ciągu 1-3 dni roboczych. Wprzypadku wyczerpania zapasów magazynowych okres oczekiwania na towar może się wydłużyć

2. Towary o statusie „na zamówienie” są dostarczane w ciągu 5-21 dni roboczych od dnia wpłaty należności na konto firmy z § 4 pkt. 2 .
3. O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
4. Kupujący zobowiązuje się przyjąć zamówiony produkt, chyba że produkt ten jest różny od zamawianego lub w stanie uszkodzonym –stan przesyłki należy dokładnie sprawdzić w momencie jej odbioru.
5. Koszt wysyłki produktu podany jest w zamówieniulub w przypadku przesyłki pobraniowej zgodny z cennikiem wysyłek.

§6. Reklamacje i zwroty

1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z pracownikiem firmy Agrotop Kaczmarek Marzena Kaczmarek pod numerem 508328 877.
2. Gwarancją nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. 
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, Kupujący może w formie pisemnej odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Kupujący powinien odesłać towar w oryginalnym opakowaniu na swój koszt. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź widocznych śladów użytkowania towaru Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wynikającej stąd szkody. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie zwracamy natomiast kosztów dostawy i kosztów odesłania do nas towaru. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.


§7. Poufność danych i polityka prywatności


1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Agrotop Kaczmarek MarzenaKaczmarekz siedzibą w Niedźwiedź 1b; 63-500 Ostrzeszów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.
2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą odanych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklepu.

 


§8. Postanowienia końcowe

 

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
2. Zawartość Sklepu Internetowego www.agrotopparts.plnie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
3. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Continue Shopping

You did not find the parts in our warehouse?

get help

our specialists

 

 

+48 62 732 09 30

Inquiry form:

 

części

parts

łożyska

bearing

hydraulika

hydraulics

akcesoria

accessories